Προφίλ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄MARINET TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ: 150854609000
Ιστοσελίδα:  www.marinet.ws
Επιμελητήριο : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Αρ. Μητρώου ΕΕΠ 120504
Α.Φ.Μ.  801175790
Δ.Ο.Υ.  Α ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/νση Έδρας: Καποδιστρίου 24 - ΤΚ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Εταιρικό Κεφάλαιο Χίλια (1.000,00) ευρώ καταβληθέντα σε μετρητά.
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές 0,00
Εγγυητικές Εισφορές 0,00

Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής Αλημαντήρη Αικατερίνη του Ξενοφώντα και της Δήμητρας, Δ/νση Κουντουριώτου 58 - ΤΚ 18756 Κερατσίνι, ΑΔΤ ΑΚ163085 και ΑΦΜ 103174961, Ελληνικής Υπηκοότητας.
Η Εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Επιδότηση e-shop